SUBVENCIO DE LA DDGI- PRESIDÈNCIA 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a La Fira del Formatge de 3.000€