SUBVENCIO DE LA DDGI-PLA A L’ACCIÓ 2022

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la renovació de l’enllumenat públic per la millora energètica de 7.500€