SUBVENCIO DE LA DDGI-PLA DE MONUMENTS 2022

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 10.170€per a la rehabilitació planta baixa de l’església de Sant Feliu