SUBVENCIO DE LA DDGI-MONUMENTS 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la Restauració teulada església Sant Feliu de 10.000€