SUBVENCIO DE LA DDGI-MEDI AMBIENT 2020

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de Medi Ambient, per a Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de 9.000€