SUBVENCIO DE LA DDGI-ESPORTS 2022

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la millora en equipaments esportius municipals de 4.270,83€