SUBVENCIO DE LA DDGI-ESPORTS 2022

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la promoció de l’activitat física de 1.926€