SUBVENCIO DE LA DDGI-ESPORTS 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a la Millora de la coberta del pavelló poliesportiu de 4.008,62€