SUBVENCIO DE LA DDGI-CULTURA 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per subvencionar el llibre Ens va fer Alex Gifreu de 3.000€