SUBVENCIO DE LA DDGI-COMUNICACIO CULTURAL 2022

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per Itinerari literari de Lladó de 2.591,16€