26 octubre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per la Fira del Formatge 2021 de 3.000€
22 juliol 2021
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a despeses corrents al consultori local de 3.742,64
16 juliol 2021
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per al tractament d'insectes, mosquit tigre, vespa asiàt
16 juliol 2021
La diputació de Girona ha atorgat una ajut de 49.165,71€ euros a l’ajuntament de Lladó per a contribuir a sufragar el cost de les
15 juliol 2021
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de Medi Ambient, per a l'instal.lació solar fotovoltaica d'autoconsum per l'escola i la l
22 juliol 2021
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a Socorrisme a les piscines municipals de 2.117,22€
16 juliol 2021
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per subvencionar el llibre Ens va fer Alex Gifreu de 3.000€
16 juliol 2021
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a l'equipament informàtic del consultori de 1.241,46
15 juliol 2021
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per el Programa anual de promoció de l'activitat fisicoesportiva de 1.660,94€
15 juliol 2021
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de Medi Ambient, per a Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de 9.0